Úprava Icom IC760 pro široký rozsah RX/TX

28.12 2021 Se konalo tradiční olomoucké setkání.. nyní však s jednou významnou úpravou vyplývající ze stávající koronavírové situace - setkání bylo totiž virtuální.

Uskutečnilo se na pásmu 40m, přítomno bylo několik desítek stanic včetně QRPistů a portejblistů. Setkání uspořádal a moderoval Martin OK2GMO, za což mu patří dík.

Záznam z akce z QTH Zlín je možné stáhnout zde: http://ok2ham.cz/olomoucky_krouzek_2021.mp3

Níže uvedená úprava rozšiřuje samostatně VHF a UHF rozsahy. Stanici je pak možné použít pro sdílené frekvence, PMR a jiné opičárny

Postup je následující:

0. Na stůl s ESD podložkou položíme švédskou úťerku, nebo jinou hadérku, která zabrání poškrábání křehkého plexiskla??? před displejem. Budeme pracovat na opačné straně stanice, kdy bude ležet na displeji.

1. Vytáhneme SD kartu / Pokud nám nevadí, že ji zlomíme na půl, tak můžeme ponechat /

2. Vytáhneme akumulátor

3. Sikovkama Knipex přes nejméně dvě vrstvy tkaniny stáhneme oba ovládací knoflíky / Pokud nám nevadí, že odrbeme pěkné rádlování na knoflíku, tak jej klidně chytíme přímo. Mladší spoluobčané mohou i do zubů. Toto se u těch, kteří jsou vybaveni zubní náhradou nedoporučuje. /

4. Z Gola bitu velikosti 7 vyrobíme na fréze, brusce, nebo prostým pilováním nástroj pro vyšroubování speciální matice na SMA konektoru. Matice je jištěná závitovým lepidlem, půjde to ztuha. Je nutné použít trochu síly k povolení. Pakliže budeme tlačit málo, může se stát, že nástroj po matici sklouzne a dodrbe frézované hrany a celou matici. Nástroj je dobré zakalit, jinak se mohou ohýbat námi vyrobené zuby a zase dodrbeme matici.

5. Vyšroubujeme dva šrouby ve spodní části stanice pod akumulátorem a stanici opatrně rozebereme na dvě poloviny. Zadní strana s elektronikou má po obvodu oranžové gumové těsnění skrze vnikání vody, opatrně!

6. Demontujeme diody viz obrázek níže. NEPOUŽÍVÁME štípačky, šroubovák ani jiné vidlácké metody destrukce diod včetně cestiček na PCB, jak je to moderní v USA. Pod diodami nejsou prokovy. Jsme radioamatéři, né barbaři!
Není od věci dodržovat pravidla práce s ESD citlivým zařízením. Současně ani nezmiňuji, že demontáž diod je možná pouze za použití mikropájky. Trafopájku snad v případě tak drahé stanice nikdo nevytáhne ze šuplíku.
Pakliže máte to nutkání doneste ji k jinému radioamatérovi, aby vás k ní minimálně po dobu úpravy stanice nepouštěl.

7. Provedeme zpětnou montáž dle tohoto postupu. Dbáme na správnou pozici těsnění, správně volenou velikost křížového šroubováku a precizně vyrobený nástroj pro převlečnou matici SMA konektoru. Stanice po úpravě musí vypadat tak, jako by jste na ni nikdy nešáhnuli!

8. Stanice pak vysílá v celém rozsahu EXP, tedy  TX 137–174, 400–479 RX 108–174, 380–479. Nehlásí OUT OF BAND. Vzhledem k tomu, že odstraněním diod pouze měníte logiku diodové matice na DI vstupech procesoru, může se chování stanice po této úpravě kdykoli změnit při updatu firmwaru. Procesor pouze po startu kontroluje sestavení diodové logiky a dle něho se sám rozhodne, jak s tímto stavem naloží.

9. Demontované diody dále nehledáme. Vzhledem k jejich velikosti je už většina radioamatérů ztratila. Ti jedinci, kteří je neztratili je ve většině případů nebudou schopni připájet zpět. A i kdyby, tak ne takovým způsobem, aby to případný Icom záruční servis nepoznal :-)

10. V případě, že po úpravě nefunguje některá část klávesnice a stanice nevysílá dle představ, stanici ekologicky zlikvidujeme. Vlivem nepozornosti se vám podařilo odstranit jinou diodu z diodové matice, která zabezpečuje chod klávesnice a původní diodu jste ztratili / zničili / nejste schopni připájet zpět / zničili jste PCB.

 

 

Celá tato úprava slouží pro studijní účely a testovat je možné pouze do umělé zátěže. V případě jakéhokoli zásahu do stanice tato postrádá FCC/Ul/CE konformitu. V případě radioamatérského použití toto není nezbytné, V případě, že takto upravenou stanici někomu prodáte stáváte se výrobcem a nesete plnou zodpovědnost.

 

 

 

 

 

Poslední dobou se množí diskuze na téma zákazu baofenga.  Tyto diskuze dle mého názoru konečně rozdmýchaly diskuzi na téma "homologace a schvalování radioamatérské techniky.

Dovolil bych si můj pohled a zjednodušené úvahy z hlediska člověka, který se Compliance Testingem profesně zabývá: Obecné se motají dohromady dvě věci - požadavky na amatérské zařízení a požadavky na elektrická zařízení

1. Vyrobím si zařízení pro svoji osobní potřebu jakožto koncesovaný amatér - musím splnit minimum požadavků daných vyhláškou 156/2005.
Současně, pokud se jedná o zařízení podléhající směrnici o LVD a obecně zařízení nad 50V AC či 75V DC zodpovídám za to, že to někoho zabije, dotyčný nevyhoří, o zařízení ani střepy z něj se nepořeže a podobně. Stejně tak za škody způsobené rušením jakýchkoli služeb mimo AMA pásma. To stejné platí i v případě, že toto žařízení prodám dál a budu jej deklarovat jako výrobek a ne soubor náhradních dílů a podobně.

 

2. Kdokoli vyrobí "komerční zařízení" tedy takové, které pak "uvádí na trh" tím, že jej nabídne k prodeji a skutečně prodá

Tady už se k naprostému údivu většiny amatérů začínají oběvovat normy - přitom bude většina amatéru tvrdit, že amatérské zařízení nic plnit nemusí... no skoro..pokud není uváděné na trh..

K prostudování uvádím takový základní seznam norem, kterýma by se měl slušný výrobce zaobývat a budete se divit.. velcí výrobci se jimi skutečně zaobývají..
Po úspěšném provedení zkoušek poskytnou protokoly notifikované osobě, která zajisti posouzení shody, "instalaci" CE ataktéž periodické posuzování shodyvyráběné produkce s původním výrobkem. Pro jednodušší vyhledání zde uvádím i ČSN. Zahraniční výrobci samozřejmě bez něj.

ČSN ETSI EN 301 489-1  Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU a základní požadavky článku 6 Směrnice 2014/30/EU
ČSN ETSI EN 301 489-15 Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 15: Specifické podmínky pro obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU
ČSN ETSI EN 301 783-1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření
ČSN EN 62368-1 Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 62311 Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)

Směrnice RED - Směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES Text s významem pro EHP


ČSN EN 50581 Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektrotechnických výrobků z hlediska omezování nebezpečných látek

Většina solidních výrobců udělá zkoušky elektrické bezpečnosti dle LVD direktivy i přes to, že by nemusela z prostého důvodů - zařízení často obsahují akumulátory, které mohou zahořet s tím spojené problémy.