Poslední dobou se množí diskuze na téma zákazu baofenga.  Tyto diskuze dle mého názoru konečně rozdmýchaly diskuzi na téma "homologace a schvalování radioamatérské techniky.

Dovolil bych si můj pohled a zjednodušené úvahy z hlediska člověka, který se Compliance Testingem profesně zabývá: Obecné se motají dohromady dvě věci - požadavky na amatérské zařízení a požadavky na elektrická zařízení

1. Vyrobím si zařízení pro svoji osobní potřebu jakožto koncesovaný amatér - musím splnit minimum požadavků daných vyhláškou 156/2005.
Současně, pokud se jedná o zařízení podléhající směrnici o LVD a obecně zařízení nad 50V AC či 75V DC zodpovídám za to, že to někoho zabije, dotyčný nevyhoří, o zařízení ani střepy z něj se nepořeže a podobně. Stejně tak za škody způsobené rušením jakýchkoli služeb mimo AMA pásma. To stejné platí i v případě, že toto žařízení prodám dál a budu jej deklarovat jako výrobek a ne soubor náhradních dílů a podobně.

 

2. Kdokoli vyrobí "komerční zařízení" tedy takové, které pak "uvádí na trh" tím, že jej nabídne k prodeji a skutečně prodá

Tady už se k naprostému údivu většiny amatérů začínají oběvovat normy - přitom bude většina amatéru tvrdit, že amatérské zařízení nic plnit nemusí... no skoro..pokud není uváděné na trh..

K prostudování uvádím takový základní seznam norem, kterýma by se měl slušný výrobce zaobývat a budete se divit.. velcí výrobci se jimi skutečně zaobývají..
Po úspěšném provedení zkoušek poskytnou protokoly notifikované osobě, která zajisti posouzení shody, "instalaci" CE ataktéž periodické posuzování shodyvyráběné produkce s původním výrobkem. Pro jednodušší vyhledání zde uvádím i ČSN. Zahraniční výrobci samozřejmě bez něj.

ČSN ETSI EN 301 489-1  Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU a základní požadavky článku 6 Směrnice 2014/30/EU
ČSN ETSI EN 301 489-15 Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 15: Specifické podmínky pro obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU
ČSN ETSI EN 301 783-1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření
ČSN EN 62368-1 Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 62311 Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)

Směrnice RED - Směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES Text s významem pro EHP


ČSN EN 50581 Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektrotechnických výrobků z hlediska omezování nebezpečných látek

Většina solidních výrobců udělá zkoušky elektrické bezpečnosti dle LVD direktivy i přes to, že by nemusela z prostého důvodů - zařízení často obsahují akumulátory, které mohou zahořet s tím spojené problémy.

 

 

 

 

Trocha teorie, ale i praxe k proudovým balunům používaným zejména v rámci symetrických dipólů a podobně.

 

Velmi zajmavě zpracovanou postarší teorii s velkým elaborátem z hlediska polohy balunu najdete zde

Další teoretickou část doplněnou o autorovy názorné laborace níže najdete zde

A poslední elaborát na závěr zde

 

 

Něco se rýsuje...

Léta páně 2020 jsem došel k myšlence, že nutně potřebuju SSPA na 145MHz. Začal jsem tedy střádat a nakonec onoho Jánošíka pořídil. Ani jsem se nenadál, a dopadlo to tak, že se rodí další kousek 432MHz.

Z celé záležitosti vyvstal na první pohled triviální, leč z hlediska výrobce Icom nechutný problém - IC9700 má sice jak se říká tři výfuky, ale v rámci konektoru pro periferie má vyveden pouze jeden výstup pro ovládání PA s softwarově možnost nastavit, kterých pásem se tento jeden výstup týká. Což je sice pěkné, ale celkem nic neřešící. Vždyť už starší vícevýfukové stroje měly vyvedeny samostatně ovládané piny pro každý výstup.

Jako jednou z možností se jevilo klasické tupé přepínání ? Leč funkční, tak poněkud kosrtrbaté řešení, navíc komplikující život při prípadném použití LNA.

Další variantou byla stavba udělátka, které by si povídalo s rádiem přes sériovou sběrnici / zde CI-V / a periodicky somrovalo ze zařžízení údaje o aktivním bandu. Taktéž realizovatelné, ale v rámci použití satelitních režimů. crossband a LNA zase poněkud kostrbaté.

 

Nakonec se mi podařilo najít velmi zajmavou hračku za né uplně tragické peníze, která všechno toto kombinuje.

https://thedxshop.com/product/ptt-multiplier-for-icom-ic-9700/

 

 

Do kmihovny jsem doplnil čerstvý servisní manuál pro Icom IC-705, tedy oblíbený BabyIcom.