Proběhnul malý upgrade HamShacku o vývojově měřící pracoviště. Už delší dobu to chtělo trochu "kultůry stolování" a oddělení vysílací části pracovny od té vývojově měřící.

Součástí byl drobný upgrade měřící techniky, který se momentálně soustředí na měření specifických vlastností přijímačů / vysílačů / transcieverů.

Ke štěstí mu chybí jenom výkonový útlumák pro výkony v řádu kW a útlumech kolem 30dB, případně varianta vysokovýkonové zátěže se směrovou odbočnicí. Zatím jsem limitován výkonem cca 500W.