Poslední dobou se množí diskuze na téma zákazu baofenga.  Tyto diskuze dle mého názoru konečně rozdmýchaly diskuzi na téma "homologace a schvalování radioamatérské techniky.

Dovolil bych si můj pohled a zjednodušené úvahy z hlediska člověka, který se Compliance Testingem profesně zabývá: Obecné se motají dohromady dvě věci - požadavky na amatérské zařízení a požadavky na elektrická zařízení

1. Vyrobím si zařízení pro svoji osobní potřebu jakožto koncesovaný amatér - musím splnit minimum požadavků daných vyhláškou 156/2005.
Současně, pokud se jedná o zařízení podléhající směrnici o LVD a obecně zařízení nad 50V AC či 75V DC zodpovídám za to, že to někoho zabije, dotyčný nevyhoří, o zařízení ani střepy z něj se nepořeže a podobně. Stejně tak za škody způsobené rušením jakýchkoli služeb mimo AMA pásma. To stejné platí i v případě, že toto žařízení prodám dál a budu jej deklarovat jako výrobek a ne soubor náhradních dílů a podobně.

 

2. Kdokoli vyrobí "komerční zařízení" tedy takové, které pak "uvádí na trh" tím, že jej nabídne k prodeji a skutečně prodá

Tady už se k naprostému údivu většiny amatérů začínají oběvovat normy - přitom bude většina amatéru tvrdit, že amatérské zařízení nic plnit nemusí... no skoro..pokud není uváděné na trh..

K prostudování uvádím takový základní seznam norem, kterýma by se měl slušný výrobce zaobývat a budete se divit.. velcí výrobci se jimi skutečně zaobývají..
Po úspěšném provedení zkoušek poskytnou protokoly notifikované osobě, která zajisti posouzení shody, "instalaci" CE ataktéž periodické posuzování shodyvyráběné produkce s původním výrobkem. Pro jednodušší vyhledání zde uvádím i ČSN. Zahraniční výrobci samozřejmě bez něj.

ČSN ETSI EN 301 489-1  Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU a základní požadavky článku 6 Směrnice 2014/30/EU
ČSN ETSI EN 301 489-15 Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 15: Specifické podmínky pro obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU
ČSN ETSI EN 301 783-1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření
ČSN EN 62368-1 Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 62311 Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)

Směrnice RED - Směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES Text s významem pro EHP


ČSN EN 50581 Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektrotechnických výrobků z hlediska omezování nebezpečných látek

Většina solidních výrobců udělá zkoušky elektrické bezpečnosti dle LVD direktivy i přes to, že by nemusela z prostého důvodů - zařízení často obsahují akumulátory, které mohou zahořet s tím spojené problémy.