V současné době řeším koexistenci vícero anténních systémů. Jednou z možností bude instalace různých filtrů na konkrétní TRxy.

To však řeší pouze polovinu problému. IC 7610 má dva samostatné přijímače pro připojení dvou anténních systémů.
Naskytla se otázka v jakém stavu se nachzází druhý přijímač, pověšený na druhém anténním konektoru, když první vysílá ?

Na první pohled si musí být výrobce vědom, že jsou antény v relativně blízké vzdálenosti a bude tak docházet k přenosu VF energie druhou anténou zpět do zařízení. Přesto je třeba nejen důvěřovat, ale i prověřovat.

Situace nakonec vypadá takto:

Dle schématu jsou v signálových trasách dvě spínací relé, bez napájení ve stavu odepnutém. Zajmavostí je, že jako tyto relé jsou použití jazýčkové relé SIP-1A12. Naskýtá se myšlenka, že je to myšleno jako ochrana přijímací části vůči statické elektřině. Divné je, že ještě před tím jsou v cestě relé pro přepínání XVRT bloku pro transvertor a nna nich visí PIN diody pro přepínání. Tudíž pokud by k potenciálnímu přeskoku došlo, tak to odnese tento blok. Odolnost relé je cca 1,5kV, odolnost reed kontaktu pro odpínání, který dělá přijímač od vnějšího světa je pouhých 250V. Zato vydrží obrovský počet sepnutí v rychlém sledu. Že by snad snaha o nalezení vhodného komplementárního prvku k PIN diodám z hlediska životnosti a počtu cyklů, narozdíl od klasických mechanických relé ?
Přijímače jsou bez zapnutého transcieveru odpojeny nemělo by se tam nic dít. dít / předpookládám, že VF oddělení bude dostatečné.
V provozním stavu se tedy odepíná logikou druhý přijímač stejným relé, pakliže první je v módu TX.
Dále je přítomný analogový sampler, který natvrdo rozepne napájením sepnuté relé, pokud se na něm objeví VF napětí, které je větší než xxV/dBm.
 
Dá se tedy předpokládat, že to zařízení bez úhony přežije, protože budeme sčítat oddělení mezi anténními systémy a k němu oddělení mezi kontakty interního relé.
 
 

 

disable_rx.png